• (028) 22 494 333
  • Phòng 101, 226/4A Lê Trọng Tấn, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Winam-IP-Chủ Đề Phiêu Lưu 02

Mô tả:

Trong các sân chơi trong nhà theo chủ đề phiêu lưu, trẻ em được tiếp xúc với môi trường nơi có cả những trẻ em khác. Điều này giúp trẻ phát triển các thuộc tính chia sẻ và hợp tác, giải quyết xung đột, kỹ năng giao tiếp, tính kiên nhẫn và tính khiêm tốn ở chúng.

  • Thông tin chi tiết sản phẩm
  • Hình ảnh

Trong các sân chơi trong nhà theo chủ đề phiêu lưu, trẻ em được tiếp xúc với môi trường nơi có cả những trẻ em khác. Điều này giúp trẻ phát triển các thuộc tính chia sẻ và hợp tác, giải quyết xung đột, kỹ năng giao tiếp, tính kiên nhẫn và tính khiêm tốn ở chúng.